ساخت و مشابه سازی تسمه های صنعتی

7230

سمه نقاله پی وی سی وپی یو باآج وپله ونوار کرکره ای بغل ونوار راهنمادراشکال وابعادمختلف قابل عرضه با درخواست وسفارش مشتریان

کاربرد برای حمل موادغذایی،شیمیایی،پودرو…درنقاله های شیبدارودارای حرکت عمودی