غلطک تسمه نقاله

rol8 rol9 rol10 rol11 roll12

rool1 rool2 rool3 rool4 roool tambor-cola-brida-moyroll17

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید

 TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980