تسمه پروانهV- BELT متری (مدار باز)

تسمه پروانه متری یا مدار باز (  OPEN  V-BELT  ) نوعی از تسمه پروانه بوده که برای استفاده درطولهای بلند ویا مکانهایی که بنابر دلایل

خاص استفاده از تسمه های مدار بسته در آنجا مقدور نیست،طراحی وتولید شده است.این تسمه از لایه های الیاف وپلی استر و نوعی از لاستیک مقاوم

ساخته شده و درمقابل کشش،گرما وسایش تا حد زیادی مقاوم است.این تسمه در دونوع  سوراخدار و لقمه ای در دسترس است که درنوع سوراخدار

اتصال دوسرتسمه توسط بستهای فلزی مخصوص انجام میشود و درنوع لقمه ای،اتصال دو سرتسمه توسط زائده های طراحی شده روی سطح تسمه

انجام میشود.این تسمه ها با توجه به نوع ،در رنگهای سبز،مشکی،قرمز وآبی عرضه میشوند.

جدول مشخصات فنی تسمه سوراخدار

13 A

جدول مشخصات فنی تسمه لقمه ای

A OPEN 2 A OPEN B OPEN SPA 0PEN

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980