دستگاه پرس بست تسمه نقاله

7225

دستگاه گیره پرس بست وچنگک تسمه نقاله

مناسب برای پرس ونصب انواع بست وچنگک درسایزهای مختلف بر روی تسمه های نقاله.

این دستگاههای گیره به شکلی طراحی شده اندکه درزمان پرس،حداکثر فشاررابر روی نوک سوزنهای بست وچنگ تسمه وارد میاورند ونه به حاشیه های تسمه

با انتخاب صحیح یک بست سوزنی ویا چنگکی متناسب باقطر تسمه واستفاده از گیره مخصوص برای پرس،میتوان بهترین کیفیت را در اتصالات تسمه بدست آوریم

این گیره ها یک کیفیت یکسان در اتصالات ویک کارکرد بدون توقف وزیان را برای ماشین الات نقاله شما تضمین میکند

ساخت کمپانی آنکر آلمان